Ubezpieczenie zdrowotne

B&K BROKERZY I KONSULTANCI Sp. z o.o. przy współpracy z LUX MED Ubezpieczenia przygotował ofertę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dzięki której będą Państwo mogli zapewnić sobie i swoim bliskim opiekę medyczną jak najwyższej jakości, jak najbardziej dopasowaną do Państwa potrzeb.

LUX MED Ubezpieczenia jest częścią Grupy LUX MED. Grupa LUX MED jest operatorem koordynującym udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w imieniu LUX MED Ubezpieczenia i jako strategiczny partner oddaje do dyspozycji placówki własne prowadzone pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna oraz sieć placówek partnerskich w całym kraju.

Ubezpieczenie na życie

 

Ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne w 3 Typach:  Indywidualnym, Partnerskim i Rodzinnym. Ubezpieczeniem zdrowotnym może zostać objęty Ubezpieczony Główny tj. osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 lat, która wypełniła i podpisała Deklarację przystąpienia oraz opłaciła pierwszą składkę.
Ubezpieczony Główny wybierając Typ Partnerski lub Rodzinny może objąć ochroną  Członków Rodziny (Małżonka lub Partnera oraz wszystkie Dzieci które nie ukończyły 26 lat).

Współubezpieczeni w Typie Partnerskim lub Rodzinnym są objęci zakresem ubezpieczenia zgodnie z wykazem świadczeń medycznych wymienionym w Załączniku opisującym wybrany Pakiet ubezpieczenia.

Dane osób zgłaszanych do ubezpieczenia w Typie Partnerskim lub Rodzinnym – należy wpisać w Deklaracji przystąpienia, którą Ubezpieczony Główny otrzyma po przesłaniu wniosku z wyborem wariantu.

 

 

Pliki do pobrania:
Sortuj wg: