INFORMACJA O PROGRAMIE

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

Wychodząc naprzeciw potrzebom Członków prezentujemy Państwu Program ubezpieczeniowy, który został udostępniony z inicjatywy
Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Program jest dostępny dla Doradców Podatkowych w całym kraju.

KIDP nawiązała współpracę z wyspecjalizowaną spółką brokerską Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., dzięki czemu Doradcy Podatkowi, Pracownicy, Współpracownicy, Członkowie Rodzin otrzymają możliwość przystąpienia do licznych wariantów grupowych ubezpieczeń.

Program ubezpieczenia oferuje trzy rodzaje ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie na życie dla Członków i ich Rodzin
  • ubezpieczenie zdrowotne dla Członków i ich Rodzin oraz dla Seniorów
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Dzieci

Niniejszy Portal jest prowadzony przez Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. (B&K) i oferuje możliwość przystąpienia do zawartych umów ubezpieczeń grupowych. Treści zamieszczone na portalu są materiałem informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ani podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia.
Ostateczna decyzja o złożeniu Deklaracji przystąpienia, zawierającej oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ochrony ubezpieczeniowej na jego rzecz w ramach wybranej Umowy ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta.  Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubezpieczenia zostaną doręczone po przesłaniu przez Klienta wniosku.

B&K nie jest stroną przywołanych umów. Skorzystanie z tego portalu jest wolne od opłat. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. jest zabronione.